02 Мар

Ба_ылау ж_мысы 1 Проц аппар IIБақылау жұмысы Процесстер мен аппараттар 2

ПСМ-14-1

Жылумен өңдеу кезінде қандай процестер жүреді?

Жылумен өңдеу өндірістік циклдың неше пайызын алып жатыр?

Гидродинамикалық процестерге не жатады?

Вертикалды жылу камерасы жұмыс істеу барысына қарай қандай қондырғылар типіне жатады?.

Отынның жылу бөлу қасиетін қайсы ғалым зерттеген?

Кезеңдік жылу қондырғыларын атаңыз-

Жылумен өңдеу әдістерінің түрін қолдану неге байланысты?

Агрегатты-ағымды әдісте қандай жылу қондырғылар қолданады?

Автоклавты бұйымды өңдеу қандай температурада және қысымда жүреді?

Шұңқырлы-булы камерадағы температура қанша?

Потенциалды градиенттің формуласы-

Температуралық өріс дегеніміз не?

Изотермиялық ұстау дегеніміз не?

Температуралық градиент дегеніміз не, оның формуласы-

Жылу ағынының тығыздығының формуласы-

Беттен ылғал шығынының теңдеуінің формуласы —

Отынның анықтамасы-

Агрегатты күйге қарай отындар қандай болады?

Қарапайым құрғақ отынның құрамы-

Табиғи ғаздың жылу бөлуі неше?

Тас көмірдің жылу бөлу мөлшері-

Торф дегеніміз не?

Көмір қалай түзілген?

Көмірдің түрлері-

Дизель отынының тығыздығы-

Ылғал-жылумен өңдеудің фазаларын атаңыз-

Қатты фазаға не жатады?

Сұйық фазаға не жатады?

Газ тәріздес фаза неден құрылған?

Бетонның негізгі қасиеттерін атаңыз-

Бетонды ылғал-жылумен өңдеу қандай зоналардан тұрады?

Кассеталық қондырғыда жылумен өңдеу қалай жүргізіледі?

Жылу тасымалдағыштың түрлерін көрсетіңіз

Автоклавта қандай бұйымдар өңделеді?

Горизонтальды саңылауларда бұйым қалай өңделеді?

Зауыттан жеңіл бетонды В7,5 жіберу беріктігі неше пайыз?

Бетонды жылумен өңдеу алдында неше сағат ұстау қажет?

3 бетонға кететін будың меншікті шығыны көлемі қанша?

Термоформалардың массасы және будың меншікті шығыны-

Кірпіш қандай температурада күйдіріледі?

Кептіргіш қондырғылар қалай бөлінеді?

Жылуды беру тәсіліне қарай кептіргіштер қалай бөлінеді?

Қазақстанда аса ірі көмір кендері 

Көмір тығыздығы-

Ағаштың жану жылулығы

Шартты отынның жылулық мөлшері —

Мұнай өндіру әдістері –

Газды құрайтын құрамбөліктердің туындауын қамтамасыз ететін процестер

Мұнай өндіру үшін қолданылатын процес-

Конвекция дегеніміз —

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *